גישת POET
Parental Occupational Executive Training
(POET; פריש, תירוש ורוזנבלום, 2016)

גישת POET פותחה על ידי במהלך ביצוע הדוקטורט, בהנחיתם המופלאה של פרופ' שרה רוזנבלום מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, ופרופ' עמנואל תירוש, מהפקולטה לרפואה בטכניון. מטרתה לאפשר התערבות מוקדמת בילדים צעירים המציגים תסמיני הפרעת קשב וריכוז. ה POET מבוצעת באמצעות הדרכת הורים, והיא מכוונת לשפר את התפקוד והתפקודים ניהוליים של הילדים, מיומנויות שהתפתחותן מעוכבת בהפרעת זו. אין צורך באבחון רפואי מקדים.

הדרכת הורים היא הטיפול המומלץ על ידי האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים לילדים צעירים עם תסמיני הפרעת קשב. בשונה מהדרכות הורים בתחום ההתנהגותי שממוקדמות בפיתוח המיומנויות ההוריות להשגת שיתוף פעולה עם הילד, הPOET מתמקדת בלעזור להורים להבין מהם תפקודים ניהוליים, באיזה אופן הם משפיעים על תפקוד ילדם, ומה הם יכולים כדי לעזור לילדם להצליח יותר בתפקודו היום-יומי. הPOET מתייחסת לכל תחומי החיים, למשל, קימה, התארגנות בוקר, סידור החדר והתיק, העסקה עצמית, תגובות לתסכול ולהתרגשות, המתנה בתור, ישיבה בארוחות, הכנת שיעורי בית. ההתערבות כוללת 8 מפגשים עם ההורים לאחר הכרות עם הילד ואבחונו, ותכני ההתערבות מותאמים אישית לצרכי הילד ומשפחתו. בשל כך ה POET זכתה ב2016 במקום ראשון בתחרות "דוקטורנטים משנים חיים של ילדים עם מוגבלויות", בטורונטו, קנדה.

גישת POET נלמדת ומיושמת כיום ע"י מרפאים בעיסוק מכל שירותי הבריאות בישראל (מכבי, כללית, מאוחדת, לאומית) ואף מוצגת בהכשרת רופאי קשב של משרד הבריאות מזה מספר שנים. רשימה עדכנית של מרפאים בעיסוק שעמדו בדרישות ההכשרה בגישת POET ניתן למצוא בקישור המצורף.

אחד הכלים שמאפשרים להבין באיזה אופן התפקודים הניהוליים של הילד משפיעים על תפקודו היום יומי הוא שאלון ה EFORTS (פריש ורוזנבלום, 2014). מידע על ה EFORTS וקישור לשאלון ניתן למצוא באתר המעבדה לתפקוד מורכב והשתתפות, החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, http://chap.haifa.ac.il/he/2020-02-05-16-34-34

ראיות מחקריות לישימות הPOET וליעילותה פורסמו עד כה במראי המקומות הבאים

  • באתר המעבדה של פרופ' שרה רוזנבלום, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה http://chap.haifa.ac.il/he/ot-research
  • אבירן ע', פריש כ', ברמן ס', רוזנבלום ש'. (2017). כיצד חווי הורים עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז את תהליך ההתערבות בגישת Parental Occupational Executive Training (POET)- רשמים ראשוניים. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 26(3), 221-249.
  • אבירן ע'. (2016). גישת Parental Occupational Executive Training (POET): הבדלים במאפייני ההתערבות ותוצאותיה בקרב משפחות עם ADHD הורי לעומת משפחות ללא ADHD  הורי (עבודת תזה שלא פורסמה, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל).
  • ענבר א'. (2016). חווית הורים לילדים עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז בתום התערבות טיפולית בגישת  Parental Occupation Executive Training (POET) (עבודת תזה שלא פורסמה, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל).
  • פריש כ'. (2016) פיתוח מודל ממוקד הורים לשיפור התפקוד היום יומי של ילדיהם הצעירים עם תסמינים של Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) ישימותו ויעילותו (דיסרטציה לדוקטורט שלא פורסמה, אוניברסיטת חיפה, חיפה ישראל).
  • Frisch, C. Tirosh, E., & Rosenblum, S. (2020) Parental Occupation Executive Training (POET): An Efficient Innovative Intervention for Young Children with Attention Deficit Hyperactive Disorder, Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, DOI:10.1080/01942638.2019.1640336
  • Frisch, C., Rosenblum, S., & Tirosh, E. (2020). Parental Occupational Executive Training: Feasibility and Parental Perceptions. OTJR: Occupation, Participation and Health, 1539449220912191.‏
תפריט